RECONEIXEMENT GRATÜIT 

CENTRE QUIROPRÀCTIC A BARCELONA I MOLLET DEL VALLÈS

La quiropràctica és la tercera professió sanitària al món, està especialitzada en el tractament de la columna vertebral, el sistema nerviós i la seva repercussió global en l´estat de salut.. Acudir a un quiropràctic significa un estalvi important de temps en recuperar la salut sense haver de recórrer a fàrmacs, tractant la causa del problema (la columna vertebral) i no només el dolor.

 

David Perelle, Doctor en Quiropràctica

Va començar a treballar com a quiropràctic al 1998 després d´haver-se graduat en el LCCW en EUA. Des del 2001 exerceix la seva professió a Barcelona on va obrir la seva pròpia consulta; 3 anys després va inaugurar un nou centre a Mollet del Vallés.

En els seus centres ofereix un tracte professional i individualitzat:

-Es pot començar el tractament el mateix dia del reconeixement
-Un pacient per habitació per escoltar millor les seves necessitats
-Ús de crioteràpia si es precisa
-Exercicis, consells posturals i de dieta


Es parla català, castellà, francès i anglès.

Els nostres centres estan situats a Barcelona ciutat i Mollet del Vallès.

ELS NOSTRES CENTRES

Diagnòstic, prevenció, tractament d¨'alteracions del sistema múscul-esquelètic.

MALALTÍES

El tractament quiropràctic és fonamentalment manual i no és agressiu.

EL TRACTAMIENT

Es recomana que als nens se'ls faci exàmens periòdics de la columna vertebral.

NENS